sepehr

دانستنی های سفر

صفر تا صد ارزان سفر کردن

صفر تا صد ارزان سفر کردن برای هیچکس هیچ نسخه عمومی نمی توان نوشت که با این شیوه و سبک سفر کنید ، اگر علایق خودتان و ظرفیت تحمل و چالش های موجود در سفر رو نمیدانید نخست باید از خودتان سوال بپرسید من حاضر هستم صبح زود از خواب بیدار شوم ؟ من به […]ادامه مطلب .