فرم ثبت تصاویر

ثبت تصاویر
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .